Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Vijfheerenlanden 544, 4131 GT Vianen

Redactie Vianennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Vianen.

Aanvraag bouwvergunningreclamevergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Vijfheerenlanden 544, 4131 GT Vianen

Op 27-10-2023 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning (regulier) ontvangen voor het perceel Vijfheerenlanden 544, 4131 GT Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OVR-2023-003579. De aanvraag betreft het plaatsen van handelsreclame en uitbreiden van de winkel. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7000. Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Vianen
  2. bouwvergunningreclamevergunning