Search
Close this search box.

omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een oprit voor toegang tot electriciteitsmast Louwerenberg 15, 5434ND Vianen NB

Redactie Vianennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Vianen.

Aanvraag bouwvergunningomgevingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een oprit voor toegang tot electriciteitsmast Louwerenberg 15, 5434ND Vianen NB

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende besluit bekend: •Onderwerp: het realiseren van een oprit voor toegang tot electriciteitsmast •Besluitdatum: 24 mei 2024 •Locatie: Louwerenberg 15, 5434ND Vianen NB •Zaaknummer: Z2024-00000998 •Eindoordeel: verleend De volgende activiteiten behoren tot dit besluit: •bouwactiviteit (omgevingsplan) •het aanleggen of veranderen van een uitweg   Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit Dit kan tot 5 juli 2024 bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen vianen
  2. bouwvergunningomgevingsvergunning